06.05.2019 Хэтер коннэре

Авылларны тозеклэндеру, яшеллэндеру,санитар тазарту  буенча бик куп эшлэр башкарылды.  1 май конне  Хэтер коннэре зур оешканлык белэн утте. Ике микрорайонда да зиратлар корыган агачлардан , чуп улэннэреннэн, корыган   куаклардан тазартылды. Актив катнашкан авылдашларыбызга, шулай ук шэхси транспортлары белэн ярдэм иткэн иптэшлэргэ рэхмэтебезне белдерэбез.