04.05.2018 Хэтер коннэре

Авылларны тозеклэндеру, яшеллэндеру,санитар тазарту  буенча бик куп эшлэр башкарылды.  30 апрель конне  Хэтер коннэре зур оешканлык белэн утте. Ике микрорайонда да зиратлар корыган агачлардан , чуп улэннэреннэн, корыган   куаклардан тазартылды. Актив катнашкан авылдашларыбызга, шулай ук шэхси транспортлары белэн ярдэм иткэн И. Мухетдинов, Р..Хакимов, Ф. Багманов, А.Рахимьянов, Р.Садиков, Н. Давлетшиннарга рэхмэтебезне белдерэбез.