02.05.2017г. Хэтер коннэре

Авылларны тозеклэндеру, яшеллэндеру,санитар тазарту  буенча бик куп эшлэр башкарылды.  30 апрель конне  Хэтер коннэре зур оешканлык белэн утте. Ике микрорайонда да зиратлар корыган агачлардан , чуп улэннэреннэн, корыган   куаклардан тазартылды.Актив катнашкан авылдашларыбызга, шулай ук шэхси транспортлары белэн ярдэм иткэн А. Фаршатов, И. Мухетдинов, Р..Хакимов, А.Рахимьянов, Б. Миннуллин, Р.Гаязовларга рэхмэтебезне белдерэбез.